«

»

Gru 20 2023

Kto czyta książki, żyje podwójnie -Umberto Eco-

 

18 grudnia 2023 r. w Zespole szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy Book to book zamiast Facebook.

Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu bartoszyckiego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich. Udział miał charakter rywalizacji między grupami składającymi się z trzech uczestników reprezentujących dana szkołę/klasę.Każda grupa miała do dyspozycji 5 minut, w tym czasie zaprezentowała fragmenty wybranego utworu literackiego za pomocą metody booktalking, czyli krótkiego zareklamowania książki, odczytania wybranych najciekawszych fragmentów w taki sposób, by zachęcić odbiorców do jej przeczytania.

W trakcie trwania prezentacji książki uczestnicy mogli wykorzystać różne metody i sposoby jej przedstawienia, wzbogacić czytanie rekwizytami, prezentacją multimedialną, scenografią, podkładem muzycznym, przebraniem adekwatnym do odczytanego utworu.Jednak zawsze najważniejsze jest wyraziste, piękne i sugestywne czytanie!

Jury, oceniając wystąpienia uczestników, brało pod uwagę następujące kryteria: obecność książki podczas prezentacji, przywołanie najciekawszych fragmentów zgodnie z tematyką spotkania, technikę czytania, środki artystycznego wyrazu, pomysłowość, w tym wykorzystanie różnych metod prezentacji książki, kontakt wzrokowy ze słuchaczami oraz zaangażowanie emocjonalne.

   W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kinkajmach, zaś w kategorii szkół średnich uczniowie klasy III A Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 2 w Bartoszycach.

   Organizatorzy, czyli Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach, dziękują nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a uczestnikom gratulują odwagi, pomysłowości i chęci czytania literatury w erze cyfrowej.