«

»

Gru 12 2022

Relacja z wyjścia do Aresztu Śledczego

Jak obezwładnić agresywnego osadzonego? Tego i nie tylko mogli dowiedzieć się uczniowie klas maturalnych zainteresowani pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mieli oni możliwość podpatrywać w warunkach naturalnych działania interwencyjne funkcjonariuszy korpusu podoficerskiego z terenu całej Polski, którzy kształcą się obecnie w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Popowie, w Oddziale Zamiejscowym w Kikitach. Szkolenie zaś miało miejsce w byłym Areszcie Śledczym w Bartoszycach a prowadził je ppor. Marcin Kunicki, mł. wykładowca Ośrodka Szkolenia w Kikitach. Ponadto wykładowca, kpt. Grzegorz Zacharzewski oprowadził uczniów po areszcie oraz zaprezentował  sprzęt interwencyjny  jakim dysponuje Służba Więzienna. 
Kpt. Zacharzewski przedstawił również  warunki pracy ewentualnym przyszłym kandydatom. Jednak największe emocje wzbudził pokaz interwencji wobec agresywnego aresztowanego w jednej z cel, w której również przebywali uczniowie i co można zobaczyć na zdjęciach.