«

»

Gru 05 2022

Współpraca szkoły z POLICJĄ

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 i Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach  utrzymują stałą,  współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Wszystkie klasy pierwsze w roku szkolnym 2022/23  w ramach współpracy policji ze szkołą wzięły udział w zorganizowanych zajęciach podczas których poruszone były kwestie: demoralizacji, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, przepisów wspierania i resocjalizacji nieletnich. Omawiane były środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez Sąd Rodzinny i przykładowe wykroczenia nieletnich dokonane na terenie naszej gminy.

Koordynatorami współpracy są: pedagog szkolny p.Agnieszka Wróblewska i asp. szt. Wojciech Szerejko.