«

»

Gru 05 2022

Lekcja otwarta religii

W czwartek 1 grudnia 2022 r. Pan Krzysztof Nowodzielski poprowadził lekcję otwartą religii w klasie I TE. Jej temat brzmiał: Jak się modlić?Nauczyciel przemyślał każdy element lekcji, wypełniając ją ciekawymi zadaniami dla uczniów, przy tym wyzwalając ich aktywność i zaangażowanie. W sposób ciekawy i świadomy realizował postawione sobie cele lekcji, uwzględniając również kształcenie umiejętności kluczowych z Podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Lekcja przebiegała w miłej atmosferze, a metody i formy pracy były adekwatne do możliwości uczniów oraz poruszanej na zajęciach problematyki. Pod względem metodycznym to lekcja po prostu idealna. Uczestniczenie w niej było przyjemnością.