«

»

Wrz 02 2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września o godz.10.00 na płycie lodowiska przy ul. Korczaka w Bartoszycach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Ze względu na reżim sanitarny w apelu uczestniczyli tylko uczniowie klas pierwszych, a także przedstawiciele trójek klasowych, nauczyciele i zaproszeni goście, w tym Starosta Powiatu Bartoszyckiego p. Zbigniew Nadolny.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu głos zabrała nowa dyrektor Zespołu Pani Monika Szpura-Kazimierczuk. Przywitała wszystkich serdecznie. Życzyła aby nowy rok szkolny był spokojny i bezpieczny. Przypomniała o obowiązującym w szkole reżimie sanitarnym.  

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Bartoszyckiego p. Zbigniew Nadolny, który wręczył p. Monice Szpurze-Kazimierczuk powołanie na stanowisko dyrektora szkoły. Podziękował także ustępującej Pani Dyrektor Urszuli Petrykowskiej. Zwrócił uwagę na wysoki poziom kształcenia w naszej szkole. Życzył wszystkim uczniom dużo zdrowia, sukcesów oraz przypomniał o 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zaprosił wszystkich do udziału w uroczystości upamiętniających tę rocznicę.

Pani Dyrektor Monika Szpura-Kazimierczuk przedstawiła społeczności szkolnej nowego Kierownika Administracji i Obsługi Panią Marzenę Michalską.