«

»

Wrz 01 2021

Zaproszenie rodziców do współpracy

Zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły do współpracy w zakresie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na rok 2021/2022.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opracowuje Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną na podstawie diagnozy środowiska szkolnego.

Wszelkie uwagi/propozycje do Programu można zgłaszać do wychowawców klas, do klasowych przedstawicieli Rady Rodziców lub do pedagoga szkolnego.
Zapraszamy Państwa – Rodziców do konsultacji na temat Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2021/2022.