«

»

Cze 12 2024

Wizyta delegacji Dyrektorów Szkół  z Łucka – pierwszy krok do realizacji projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku Dyrektorzy Szkół z Łucka w Ukrainie – Pan Wiktor Cejko z Liceum 25 oraz Pani Niła Kariuk z Gimnazjum nr 7 opuścili Polskę. Ich wizyta w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycachrozpoczęła się 6 czerwca 2024 roku, a bezpośrednim jej powodem było napisanie projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pod nazwą: „Wspólna Tkanina: Rękodzieło, Dialog i Bajkowe Światy”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży i uzyskał dofinansowanie.

Współpraca między ZSP nr 2 w Bartoszycach i Liceum nr 4, Liceum nr 25 oraz  Gimnazjum nr 7z Łucka ma już wieloletnią tradycję. Ze względu na zmianę nazw szkół zaistniała potrzeba ponownego podpisania deklaracji o współpracy. Umowa partnerska stanowi podstawę do podejmowania kolejnych przedsięwzięć. Szkoły będą w dalszym ciągu realizować wspólne działania i projekty, będą wzajemnie wspierać się w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności. Będą współpracować z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

Od 2006 roku zostało sfinalizowanych kilkanaście projektów Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.  Wymiany odbywały się w Łucku, nad Jeziorem Świtaź, w Bartoszycach, Krynicy Morskiej oraz innych miejscowościach. Pozyskaliśmy kilkaset tysięcy złotych. Głównymi naszymi sponsorami byli: Narodowe Centrum Kultury, Erasmus + (plus), Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Młodzież w działaniu, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach, Rada Rodziców Szkoły, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Od początku głównym motorem wymian młodzieżowych, organem doradczym, opiekunami są Pan Mirosław Sawicki, Pani Danuta Groth, Pani Teresa Kotwica oraz Pani Halyna Hultseva. Dla nich bariera językowa nie ma granic. Czuwają oni nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z tworzeniem projektów, kierują uczestnikami podczas realizacji zadań, planowaniu budżetu i rozliczaniu wymiany.

Pobyt delegacji Szkół z Ukrainy odbywał się pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatu w Bartoszycach, któremu serdecznie dziękujemy. Celem wizyty było uaktualnienie umowy o współpracy miedzy ZSP nr 2 oraz szkołami z Ukrainy, ocena dotychczasowych działań międzyszkolnych, planowanie wspólnych projektów edukacyjnych.

W pierwszym dniu przebywania w Polsce zaproszeni goście wraz z Dyrektorem ZSP nr 2 Panią Moniką Szpurą – Kazimierczuk złożyli wizytę w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane ze współpracą szkół na różnych płaszczyznach. Ponadto dyskutowano o sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Strona ukraińska podziękowała za wsparcie w tak trudnym czasie oraz wyraziła nadzieję, że współpraca między Polską i Ukrainą będzie trwała długie lata.

Kolejnym punktem pobytu delegacji Dyrektorów Szkół z Łucka było podpisanie uaktualnionych umów o współpracy zawiązanej w 2006 roku. Nastąpiło ono w obecności: Pani Elżbiety Zabłockiej – Starosty Powiatu Bartoszyckiego, Pana Pawła Wójcika – wicestarosty Powiatu Bartoszyckiego, proboszcza parafii greckokatolickiej – księdza Juliana Krawieckiego, Przewodniczącego Bartoszyckiego Koła Związku Ukraińców w Polsce – Pana Piotra Stapaja. Uroczystość miała podniosły charakter i uświetniona była występami zdolnej młodzieży naszej szkoły. W ten sposób uczyniony został pierwszy krok do realizacji opracowanego w tym roku projektu P-UWM.

Trzecia część wizyty miała miejsce w Krynicy Morskiej. Tam, w otoczeniu nadmorskiej przyrod delegacja ukraińska wraz z przedstawicielami Dyrekcji oraz nauczycieli ZSP nr 2 w Bartoszycach pracowała nad wyznaczeniem dalszych kierunków współpracy miedzy naszymi placówkami oświatowymi. Ponadto Dyrektorzy z Ukrainy mieli możliwość zapoznania się z miejscami, w których młodzież polska i ukraińska we wrześniu 2024 roku będzie podejmowała wspólne działania projektowe.

 

Organizatorzy P-UWM:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy ZSP nr 2 w Bartoszycach

 

 

 

.