↑ Powrót do Pedagog

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Nazywam się  Klaudia Jagiełło. Jestem uczennicą klasy II LOC.
Od roku szkolnego 2015/2016 jestem Waszym rzecznikiem. Do moich zadań należy m. in. uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły.
Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych. Skoro stoję na straży praw ucznia możecie zwracać się z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia. Chcę zaznaczyć, że ja nie wyręczam żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwiam by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zaznaczono prawa i obowiązki ucznia.