↑ Powrót do Pedagog

Realizujemy nowy projekt

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie  „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przestępczości” realizowanym przez Fundację Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez wskazanie zagrożeń płynących z korzystania z Internetu oraz zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Na projekt składają się trzy działania: wyjazdowe warsztaty z dziedzictwa kulturowego, warsztaty z cyberprzestępczości realizowane w szkole, oraz artystyczny konkurs dla uczniów.

Za realizację projektu przez szkołę odpowiedzialny jest Samorząd Uczniowski, opiekun Samorządu p. Agnieszka Dobrowolska – Śliwińska i pedagog p. Agnieszka Wróblewska.

17.10.2018 r. Dyrektor  Szkoły p. Zbigniew Pietrzak podpisał porozumienie w sprawie przystąpienia szkoły do projektu z Wiceprezesem Fundacji panią Agnieszką Jaremek.

PIERWSZY ETAP PROJEKTU JUŻ ZA NAMI !

 Zaplanowane warsztaty z dziedzictwa kulturowego odbyły się w piątek 19.10.2018 r. w Samławkach, gm. Kolno, dokąd pojechaliśmy razem z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Górowie Iławieckim.

Warsztaty miały na celu zwrócenie uwagi młodzieży na tradycję, z której wyrosła oraz na dziedzictwo kulturowe i narodowe, które ją obecnie otacza.  W trakcie wyjazdowych warsztatów z dziedzictwa kulturowego wszyscy uczestnicy  poszerzali swoją wiedzę w zakresie trzech głównych sfer, które kształtowały codzienne życie dawnych mieszańców Warmii i Mazur od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Podczas  zajęć uczniowie przenieśli się  w trzy starożytne dziedziny – sztukę, wierzenia i wytwórczość. W trakcie warsztatów, realizowanych w formie gry terenowej, nasza młodzież mogła rozwinąć swoją kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne m.in. naukę wytwarzania dawnych naczyń i ozdób oraz poznać wierzenia ludów pradziejowych. Integralną częścią zajęć była multimedialna prezentacja pradziejów Warmii i Mazur oraz zajęcia praktyczne prezentujące warsztat pracy archeologa.