↑ Powrót do Pedagog

Program „Zanim będzie za późno”

Program „Zanim będzie za późno” jest skierowany  do rodziców uczniów. Rodzicom uczniów ZSP nr 2 główne założenia tego programu zostały przedstawione przez policjanta z PKP i przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach. Podstawowym założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie ich do współpracy, by razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej  szybko rozprzestrzeniającym się zjawiskiem narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy zapewne pozwolą rodzicom zdobyć wiedzę, która pozwoli im rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią. Podczas spotkań rodzice poprzez wypracowanie odpowiednich metod współpracy z nauczycielem, pedagogiem, a przede wszystkim swoim dzieckiem nauczą się, jak pomóc dziecku na samym początku wystąpienia problemu, zanim będzie za późno.