↑ Powrót do Pedagog

Profilaktyka dla rodziców i nauczycieli

Nowe narkotyki – dopalacze. Na temat szkodliwości  dopalaczy odbyły się spotkania rodziców uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Nauczycielom temat  dopalaczy przedstawiła pani Małgorzata Jadczak – z – ca dyrektora ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Ten sam temat rodzicom uczniów przybliżyła p.Justyna Kowalkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach. Podczas spotkań wyjaśniono co to są nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze oraz dopalacze. Przedstawiono podział substancji psychoaktywnych ze względu na sposób oddziaływania
na ośrodkowy układ nerwowy oraz metody ich zażywania. Wyjaśniono działanie na organizm człowieka. Przedstawiono zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Agnieszka Wróblewska