↑ Powrót do Pedagog

Debata

W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się debata społeczna. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach podinsp. Przemysław Fiertek. Myślą przewodnią spotkania był „Alkohol, jako źródło przemocy i  konfliktów z prawem”. Celem debaty jest ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli w środowisku lokalnym.
W spotkaniu wzięli udział Starosta Bartoszycki – Wojciech Prokocki, Wójt Gminy Bartoszyce -Jadiwga Gut, Sekretarz Miasta Bartoszyce- Robert Pająk, Psycholog kom. Arkadiusz Deja, prokurator pani Maja Troszczyńska, Pełnomocnik ds. Uzależnień Burmistrza Miasta Bartoszyce pani Katarzyna Siry, asp. szt. Marta Drews – asysten ds. nieletnich jednocześnie koordynator procedury Niebieskiej Karty, uczniowie i kadra nauczycielska- p. Jolanta Szczerbińska, p. Agnieszka Wróblewska – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach oraz lokalne media.
Agnieszka Wróblewska -pedagog szkolny