Informacja

Od 13 września 2018 osobami odpowiedzialnymi za organizację Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego są panie: Barbara Sorbaj oraz Agata Peślak.
Plan pracy opracowany na rok szkolny 2018/2019 zawiera cele i działania, które będą realizowane w ramach szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz warsztatów, konferencji i wykładów.