↑ Powrót do Egzaminy

Egzaminy poprawkowe uczniów niepromowanych

Egzaminy poprawkowe uczniów niepromowanych do klasy programowo wyższej odbędą się według poniższego harmonogramu (patrz załącznik)