↑ Powrót do Egzamin maturalny

Egzaminy pisemne

Listy na pisemny egzamin maturalny zostały wywieszone na tablicach stojących na korytarzu w budynku A.

Zdający do sal egzaminacyjnych będą wpuszczani o godzinie 8:30 (egzamin o godzinie 9:00) lub o 13:30 (egzamin o godzinie 14:00).

W szkole obowiązuje reżim sanitarny, należy maseczkami zakrywać usta i nos oraz przed wejściem na teren szkoły zdezynfekować ręce. Obowiązuje również zachowywanie bezpiecznej odległości od siebie (co najmniej 1,5 m).

Okrycia wierzchnie, torebki itp., należy pozostawić w wyznaczonych miejscach:

  • 3 LOA – sala 203 A
  • 3 LOB – sala 309 B
  • 3 LOC – szatnia w piwnicy budynku A
  • 4 TE – sala 109 A
  • 4 TSOR- sala 12 A w piwnicy budynku A
  • Absolwenci z ubiegłych lat szkolnych – szatnia w piwnicy budynku B, przy wejściu od boiska szkolnego.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego