↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Rola rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka

Rodzice to najważniejsze osoby w życiu młodego człowieka, które jako pierwsze wpływają na kształtowanie przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Większość nastolatków, podejmując swoje pierwsze decyzje edukacyjne, kieruje się opinią rodziców.

Rodzice jako doradcy mogą przyjmować trzy postawy: liberalną, dyrektywną i partnerską. Najbardziej pożądaną dla dziecka przy planowaniu kariery zawodowej jest postawa partnerska, w której rodzic towarzyszy swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji, ale nie narzuca swojego zdania. Zarówno postawa liberalna, która daje swobodę dziecku przy podejmowaniu decyzji, jak i dyrektywna, polegająca na narzucaniu woli rodzica, nie są odpowiednie.

Jak być rodzicem partnerem?

Rodzic partner pomaga w zgromadzeniu istotnych informacji dotyczących zawodów, szkół, a przede wszystkim pomaga dziecku poznać siebie i urealnić jego samoocenę.

W czym rodzic może pomóc dziecku?

Przy planowaniu kariery rodzic powinien zwrócić uwagę na kształtujące dziecko czynniki wewnętrzne. Wspólnie z dzieckiem analizuje jego zainteresowania, zdolności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne. Warto także uwzględnić jego stan zdrowia, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu.

Kto może pomóc?

Rodzice nie są sami w pomocy w planowaniu kariery zawodowej swoich dzieci. Pomocne może okazać się skorzystanie z usług doradcy zawodowego w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy.

Wybieram szkołę- wybieram zawód: https://www.youtube.com/watch?v=v7iTVhKwH2s