↑ Powrót do Biblioteka

DRODZY CZYTELNICY..

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach 9.00-15.00.
W tym czasie uczniowie mogą wypożyczać książki osobiście (osoby powyżej 16-go roku życia) lub w ich imieniu rodzice/prawni opiekunowie. W każdym przypadku niezbędny jest identyfikator albo ważna legitymacja szkolna (klasy pierwsze).
Zapraszamy !