«

»

Maj 15 2024

Polsko-Ukraińska Wymiany Młodzieży

Po krótkiej przerwie – znowu ruszmy z realizacją projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży!😊

Jest nam niezmiernie milo poinformować, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pod nazwą: „Wspólna Tkanina: Rękodzieło,Dialog i Bajkowe Światy” został pozytywnie zaopiniowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Otrzymaliśmy 66866,16 zł, za co serdecznie dziękujemy 😊

Projekt oceniono wysoko, a jego realizacja będzie miała miejsce w Bartoszycach oraz w Krynicy Morskiej w dniach 13 – 20 września 2024 roku. Weźmie w nim udział 30 uczniów (po 15 osób z każdej ze stron) oraz opiekunowie.

Celem projektu jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży. Harmonogram wymiany obejmuje różnorodne działania artystyczne, sportowe i inne z wykorzystaniem szeregu metod edukacji pozaformalnej.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do współpracy!

Organizatorzy P-UWM:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy ZSP nr 2 w Bartoszycach