«

»

Kwi 16 2024

Akademia z okazji 1058  rocznicy Chrztu Polski

W dniu 2 lutego 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę na mocy, której dzień 14 kwietnia ustanowiono Świętem Chrztu Polski. Z tej okazji 12.04. uczniowie ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach pod opieką p. Krzysztofa Nowodzielskiego przedstawili program słowno– muzyczny, w którym ukazany został rys historyczny związany z początkiem naszej państwowości i rozwojem chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

Społeczność szkolna przybyła na akademię miała okazję aktywnie uczestniczyć w programie przez śpiew i udział w quizie sprawdzającym zapamiętane treści. Kulminacyjnym momentem programu był śpiew pieśni „Bogurodzica” pierwszego hymnu Polski w wykonaniu Malwiny Huszczy i Nikoli Dobko.

Na zakończenie przedstawienia Pani Dyrektor Monika Szpura – Kazimierczuk podziękowała wykonawcom za przygotowany program, który przyczynił się do utrwalenia wiedzy historycznej oraz umocnienia postaw patriotycznych.

W akademii udział wzięli:

narracja: Natalia Maksymik, Dominik Gajdowski,

recytacja: Amelia Rucińska, Julia Smereczańska, Michał Warnawski, Mateusz Jaroszewicz,

wokal: Nikola Dobko, Malwina Huszcza

obsługa audiowizualna: Kaja Dąbrowska, ArtemMareiev.