«

»

Kwi 09 2024

KONKURS  FOTOGRAFICZNY „MOJA DOMOWA BIBLIOTECZKA”

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  Jest to  święto autorów, ilustratorów, wydawców książek , czytelnictwa i oczywiście Czytelników.

Z tej okazji Biblioteka szkolna ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym pt.:  „Moja domowa biblioteczka”.

Domowe biblioteczki to nie tylko półki czy regały tworzące tło pokoju ale również miejsca  odzwierciedlające nasze pasje i zainteresowania. To częstokroć miejsca pełne magii,    klimatyczne, liczące od kilku sztuk do nawet kilkuset woluminów.

REGULAMIN KONKURSU

„MOJA DOMOWA BIBLIOTECZKA”

Cele konkursu:

-promocja czytelnictwa,

– rozbudzenie wrażliwości estetycznej młodzieży,

– rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

– pobudzenie aktywności twórczej,

– doskonalenie umiejętności fotograficznych.

Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej
w Bartoszycach.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia domowej biblioteczki wraz z jej właścicielem.
3. Termin składania prac upływa 22 kwietnia 2023 r.
4. Fotografie należy w  wersji  elektronicznej  wysłać w postaci pliku JPG  na adres mailowy: biblioteka.zsp2@o2.pl

. W tytule wpisać : Konkurs. Poza tym należy podać imię, nazwisko i klasę.

  1. Uczestnik zobowiązany jest do napisania  oświadczenia, że fotografia nie jest plagiatem ani  kopią prac innych osób i podpisania się pod nią w sposób czytelny .
  2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedno zdjęcie.
  3. Nadesłaniepracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich

do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie

(na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych) oraz zgodą

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach  informacyjnych Organizatora.

  1. Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,

-samodzielność pracy,
– pomysłowość zaprezentowania książek i otoczenia wokół nich

  1. Oceny prac dokonuje Jury powołane przez Organizatora.
  2. W gestii Jury pozostaje ilość i forma przyznawanych nagród w zależności

od wyników konkursu.

  1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.