«

»

Mar 22 2024

WIOSNA, WIOSNA, ACH, TO TY…

 
Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy fajnym pomysłem na prowadzenie lekcji.
W porozumieniu z dyrekcją szkoły ZSP nr2 w Bartoszycach z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego 21 marca 2024r. zorganizowaliśmy w szkole Dzień Lekcji Odwróconych!
Idea jest taka, iż nauczyciel przygotowuje i udostępnia uczniom ważne materiały (film, podcast, artykuły, quizy, zadania interaktywne, prezentacje) dotyczące lekcji, która dopiero się odbędzie. Uczniowie, zapoznając się z nowym materiałem w domu przed lekcją, przejmują odpowiedzialność za proces zdobywania wiedzy. Robią to we własnym tempie, na własnych zasadach i warunkach. Podczas lekcji w szkole następuje ugruntowanie i sprawdzenie wiedzy, jest czas na zadawanie pytań, praktyczne, angażujące i niesztampowe ćwiczenia, a także na informację zwrotną. W tym dniu wybrany przez nauczyciela uczeń lub uczennica przeprowadza część lub całą lekcję. Nauczyciel pomaga sporządzić scenariusz lekcji, konsultuje ucznia prowadzącego odnośnie metod i form stosowanych podczas lekcji.
Uczniowie oraz nauczyciele uważają lekcje odwrócone za bardzo skuteczne i efektywne. Niech staną się częścią tradycji na dzień Wiosny!