«

»

Lut 26 2024

WYJĄTKOWE  WARSZTATY W SZKOLE

Na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach odbyły się wyjątkowe warsztaty. Wydarzenie to było rezultatem owocnej współpracy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach z siedzibą w Poznaniu  z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej.

Tematyka spotkań – „Miłość w sieci” oraz „Depresja, kiedy smutek jest chorobą?” – to ważne kwestie, które dotyczą nas wszystkich. Pierwszy z warsztatów dotyczył zagadnień związanych z relacjami interpersonalnymi w kontekście Internetu, natomiast drugi skupiał się na rozpoznawaniu i radzeniu sobie z depresją jako chorobą psychiczną. Celem spotkania było dostarczenie konkretnych narzędzi wspierających rozwój osobisty i umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, szczególnie w kontekście życia online oraz zdrowia psychicznego.

Warsztaty, nie tylko dostarczyły praktycznych umiejętności, ale także umożliwiły zacieśnienie więzi w klasie i stworzyły atmosferę wzajemnego wsparcia. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia staną się fundamentem do dalszego rozwoju uczniów, pomagając im lepiej radzić sobie zarówno w sferze internetowych relacji, jak i w radzeniu sobie z własnymi emocjami i problemami psychicznymi, a także w budowaniu zdrowszych relacji z otoczeniem online i offline.

Zajęcia były prowadzone przez specjalistę ds. promocji Wydziału Nauk Społecznych
w Bartoszycach panią Wiktorię Zakrocką.