«

»

Lut 26 2024

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 08.02.2024 r. uczniowie naszej szkoły skorzystali z zaproszenia  udziału w Dniu Otwartym Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach. Powitała nas Pani Dziekan- mgr Magdalena Gutkowska.

Była to świetna okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem Wydziału oraz spotkania
z przedstawicielami różnych instytucji.

     Jednym z  atrakcyjnych elementów wydarzenia były warsztaty prowadzone przez asp. szt. Wojciecha Szarejko oraz asp. szt. Dariusza Kozerę, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Uczestnicy mieli okazję bliżej poznać pracę w poszczególnych pionach policji, a także zapoznać się ze specyfiką pracy technika kryminalistycznego.

     Uczniowie wysłuchali prelekcji por. Mariusza Królikowskiego, wychowawcy z Zakładu Karnego w Kamińsku. Prelegent przybliżył uczestnikom, jak wygląda praca w Służbie Więziennej oraz codzienne życie więźniów w Zakładzie Karnym. To temat budzący wiele emocji i ciekawości, który został przedstawiony w sposób rzetelny i interesujący.

    Pracownice Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach zapewniły dodatkową wartość wydarzeniu, oferując gościom możliwość pomiaru poziomu cukru oraz ciśnienia krwi. To ważne działanie edukacyjne, które podniosło świadomość zdrowotną uczniów.