«

»

Lis 29 2023

DEBATA SPOŁECZNA

Życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy, pozwala na uniknięcie kolizji z prawem
 i chroni przed wieloma życiowymi tragediami.

W listopadzie uczniowie naszej szkoły, na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, uczestniczyli w debacie społecznej pt. ”Współczesne zagrożenia młodzieży. Narkotyki i inne środki psychoaktywne”.
Najważniejszym celem debaty było zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach związanych
z zażywaniem narkotyków, dopalaczy, innych środków psychoaktywnych oraz o konsekwencjach ich zażywania i zachowania niezgodnego z prawem.