«

»

Lis 24 2023

Lekcja on-line „Mądre inwestowanie”

Dnia 22.11.2023r. w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości klasa 2 TEH wzięła udział w lekcji online : Mądre inwestowanie, którą poprowadził Pan Mateusz Kuźniar. Zajęcia zostały zorganizowane przez Projekt BAKCYL

Po przebytej lekcji uczniowie :

– definiują pojęcia oszczędzania i inwestowania
– definiują pojęcia i określa zależność pomiędzy ryzykiem i zyskiem
– identyfikują dywersyfikację jako podstawową zasadę mądrego inwestowania
– obliczają i szacują zysk z kapitalizacji odsetek
– korzystają z kalkulatorów finansowych
– mają świadomość możliwości wykorzystania zalet procentu składanego w planowaniu oszczędzania
– definiują lokaty, obligacje, akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych
szacują potencjalny zysk i ryzyko z inwestycji
– określają podstawowe zasady inwestowania na giełdzie
– znają zasady doboru odpowiedniej formy inwestowania uwzględniając towarzyszące im ryzyko
– definiują pojęcie ESG

Główne zagadnienia:
1. Zysk i ryzyko
2. Dywersyfikacja i reinwestycja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania
3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko
a) lokaty
b) obligacje
c) akcje
d) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
4. Inwestowanie na giełdzie