«

»

Wrz 20 2023

Chwila wspomnień… : )

Miano NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA w roku szkolnym 2022/2023 uzyskała Natalia Maksymik z kl. II LO A.
 
 
Gratulujemy!