«

»

Wrz 13 2023

Wyprawka szkolna 2023

Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wnioski na wyprawkę szkoloną można składać u pedagoga szkolnego, sala 208 A.