«

»

Wrz 04 2023

Podtrzymujemy kontakty polsko-ukraińskie…

W dniach 18 – 20 sierpnia 2023 roku w Krynicy Morskiej odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół ukraińskich z Łucka oraz koordynatorzy Polsko- Ukraińskiej Wymiany Młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z nr 2 w Bartoszycach.

Głównym celem spotkania było omówienie dalszych perspektyw wymiany młodzieżowej między naszymi szkołami w obliczu wojny. Podczas dyskusji szczególną uwagę zwracaliśmy na potrzeby partnerów w obecnej sytuacji. Nasi goście przedstawili realia życia szkolnego w ostatnim roku, zaprezentowali formy i metody pracy z uczniami, które mogą być wykorzystane podczas planowanych wspólnych działań.

 W trakcie rozmów wróciliśmy również do ostatnich zrealizowanych projektów wymiany młodzieży, zastanawiając się nad trafnością doboru ich celów. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu spełniły one nasze oczekiwania, czy wpłynęły na psychikę ich uczestników, czy dały im one chociaż chwilę ukojenia w okrutnym czasie wojny toczącej się w Ukrainie.

Ponadto dzieliliśmy się doświadczeniami w zakresie tworzenia projektów młodzieżowych, pracowaliśmy nad udoskonaleniem przygotowanego wcześniej projektu pod nazwą „RozmawiaMY bez granic”, planowaliśmy kolejne przedsięwzięcia, uwzględniając priorytety Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży oraz potrzeby naszych partnerów w najbliższym czasie.

W czasie tego krótkiego pobytu w Polsce, zaprzyjaźnieni nauczyciele z Ukrainy mogli podziwiać wybrane miejsca dostojnego, zawsze otwartego na świat Gdańska, prezentującego kulturę kaszubską Szymbarka, słonecznej, urokliwej Krynicy Morskiej.

Podczas pobytu nasi przyjaciele z Ukrainy podkreślali, jak wielkie znaczenie ma dla ich narodu wsparcie duchowe i materialne, którego doznają ze strony Polaków i wyrażali swoją głęboką wdzięczność za otrzymaną pomoc, również ze strony naszej społeczności szkolnej.

Organizatorzy P-UWM