«

»

Maj 17 2023

Projekt pilotażowy SCWEW

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Dnia 20 kwietnia 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyła się konferencja pt.”Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce” z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych, na której zaprezentowano film podsumowujący nasz udział w projekcie.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania w zakresie realizacji projektu pilotażowego i refleksji związanych z wdrażaniem inkluzji w szkole przedstawionych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Bartoszycach  im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach p. Monikę Szpurę-Kazimierczuk.