«

»

Maj 11 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach po raz drugi uzyskał wsparcie finansowe jednego z najważniejszych wieloletnich programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury – w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.