«

»

Kwi 26 2023

Nasi nauczyciele podnosili kompetencje w zakresie pierwszej pomocy

Nasi nauczyciele wzięli udział w projekcie „Uruchom serce bliźniemu”, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Projekt realizował Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie we współpracy z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.