«

»

Kwi 04 2023

Akademia Młodego Ekonomisty

Dnia 31 marca 2023 r. 45 uczniów z Technikum Ekonomicznego i Technikum Spedycyjnego – w ramach programu „Akademia Młodego Ekonomisty” – wzięło udział w warsztatach, które odbyły się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. „Akademia Młodego Ekonomisty”- to program edukacji ekonomicznej prowadzony przez wykładowców Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do którego przystąpiliśmy w tym roku szkolnym po raz pierwszy, a koordynatorką programu została p. Monika Śmiertka.

Warsztaty nt.„Modeli biznesu w zarządzaniu” poprowadził prodziekan ds. studenckich dr Marek Siemiński, który zapoznał uczniów z teoretycznymi i praktycznymi sposobami skutecznego projektowania modelu biznesu. W ramach warsztatów młodzież miała okazję dokonać samodzielnej oceny modelu biznesu, wykorzystując do tego najpopularniejsze narzędzie zarządzania strategicznego – Business Model Canvas. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia  „Akademii” .

Po warsztatach wzięliśmy udział w Dniu Otwartym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczniowie mieli okazję poznać wszystkie wydziały i kierunki studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mogli również spotkać się z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, porozmawiać ze studentami i naukowcami.

Udział w programie „Akademia Młodego Ekonomisty” był dla nas wspaniałą, edukacyjną przygodą, podczas której pogłębiliśmy swoje zainteresowania zagadnieniami gospodarczymi oraz ekonomicznymi.