«

»

Mar 27 2023

Wiktoria i Igor laureatami etapu wojewódzkiego olimpiady

Wiktoria Żylińska i Igor Ostapkiewicz zdobyli II miejsce w województwie w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym.

Etap wojewódzki odbył się 24 marca 2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Głównym organizatorem olimpiady był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy współudziale Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Zarządu PCK, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie.

Opiekunem uczniów była p. Monika Lubowiecka. Uczniów przygotowywał: p. Jarosław Puszko.

Serdecznie dziękujemy Staroście Bartoszyckiemu Panu Janowi Zbigniewowi Nadolnemu oraz p. Sebastianowi Bogdan za zorganizowanie transportu do Olsztyna.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły i Powiatu.