«

»

Mar 16 2023

Cykl szkoleń z TVK Bart-Sat

Mamy nadzieję, że nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka obudzi w naszych partnerach z Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach pasję do twórczej pracy zawodowej w szeregach dziennikarzy.
Tym spotkaniem rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla młodzieży, co jest efektem podpisanej współpracy.