«

»

Mar 14 2023

Zwolnieni z Teorii Projekt społeczny „To nie jest takie kolorowe”

3 lutego 2023 r. grupa projektowa  „To nie jest takie kolorowe” w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii przeprowadziła prelekcje w szkole podstawowej w Wiatrowcu na temat oddziaływania używek na człowieka. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat używek i skutków ich zażywania. Spotkanie zakończyło się ewaluacją, uczniowie wypełnili ankiety, z których wynika, że niestety niektórzy z nich mieli do czynienia ze środkami odurzającymi.