«

»

Mar 10 2023

Zwolnieni z Teorii Projekt społeczny „Akcja Tolerancja”

Projekt ma na celu uświadomienie społeczeństwu problemu, jakim jest brak tolerancji w Polsce. Odwiedzając zaprzyjaźnione szkoły, staramy się rozwinąć ten temat i przekonać młodsze koleżanki i kolegów, do czego prowadzi brak tolerancji i jak bardzo jest ona potrzebna.
Z naszym projektem 28 lutego odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 3 w Bartoszycach, a 9 marca Szkołę Podstawową w Dzietrzychowie.