«

»

Lut 24 2023

Praktyki zawodowe uczniów technikum

Od 6 lutego uczniowie technikum spedycyjnego realizują praktyki zawodowe u pracodawców.
Praktyki trwają 4 tygodnie i podlegają ocenie.
Dzięki praktykom przyszły pracownik ma szansę na zaznajomienie się z wybraną przez siebie branżą i zdobycie pierwszego doświadczenia.