«

»

Gru 14 2022

„Co warto o prawach konsumenta wiedzieć?”

„Co warto o prawach konsumenta wiedzieć?” to temat wykładów, które 8 grudnia poprowadził dla uczniów „Elizki” Pan Grzegorz Mrozek z Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej. Program skierowany był do klas Technikum Ekonomicznego i Branżowej Szkoły I stopnia (zawód sprzedawca). Zastępca Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego i do spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich oraz Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego w Olsztynie wyjaśniał kim jest konsument a kim przedsiębiorca. Jakie każdy z nich ma prawa w sytuacji reklamacji czy zwrotów towarów zakupionych na miejscu czy na odległość. A także jakie są podmioty zapewniające ochronę praw konsumenta: powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.
Panu Naczelnikowi serdecznie dziękujemy za przybycie i prelekcje na tematy, które spotykają nas jako konsumentów na co dzień.