«

»

Gru 07 2022

Profilaktyka w naszej szkole

W ramach ogłoszonego w naszej szkole Tygodnia Profilaktyki wszystkie klasy podczas zajęć z wychowawcą zajęły się tematem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Wychowawcy klas otrzymali prezentacje multimedialne, przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Te pomoce dydaktyczne wykonane przez samych uczniów  pozwoliły na przeprowadzenie zajęć, które miały na celu :
1. Zapobiegać uzależnieniom.
2. Promować zdrowy styl życia.
3. Kształtować ważne umiejętności życiowe, szczególnie w zakresie budowania  równowagi psychicznej oraz konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.
4. Dostarczać wiedzy o zagrożeniach wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz mechanizmach powstawania uzależnień i ich skutkach.

Klasy pierwsze wzięły aktywny  udział w tej akcji.  Zadaniem klasy było przygotowanie w dowolnej formie przekazu (scenka, przedstawienie, wiersz, hasła, prezentacja itp.)  tematyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Przygotowane przez klasy programy profilaktyczne zostały wysoko ocenione przez   zaproszonego gościa p. Magdalenę Dmitruk – pracownika promocji zdrowia ze stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach.

Najwyżej oceniony został występ klasy I LOA, która przedstawiła ciekawą prezentację zakończoną wierszem profilaktycznym napisanym przez grupę uczniów tej klasy. Uznanie i zarazem drugie miejsce  zdobyła klasa I LOB zaprezentowaną  prezentacją multimedialną, trzecie miejsce zajęła klasa I TS za zaprezentowanie scenki profilaktycznej. Na wyróżnienie zasługiwał plakat wykonany przez uczennice klasy IAB BSIS.
Na zakończenie konkursu chętne osoby mogły za pomocą urządzenia „Smokolajzer” zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do rzucenia tego niezdrowego nałogu przez osoby palące papierosy. 

Całe wydarzenie  profesjonalnie poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Hania Peślak i Oliwia Masiulaniec. Paulina Deluga weszła w skład jury oceniającego przygotowane programy profilaktyczne. O fotograficzną oprawę imprezy zadbał Dominik Worsowicz. Nad całością czuwała p. Agnieszka Wróblewska – pedagog szkolny.

Wszystkim uczniom i wychowawcom klas, które wzięły udział w konkursie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za aktywność!

Wiersz klasy  I LOA:

                       Używkom Mów NIE

Gdy jesteś piękny i młody to chcesz zaczerpnąć przygody.
Najpierw papieros, kieliszek wódki i już gotowy nałóg „malutki „
Potem  amfa, koka, hasz  i od razu lepszy humor masz.
Zachwycasz się ich braniem,
bo nie wiesz jakie zło się po nich stanie a podoba ci się ich działanie.
Ćpasz coraz więcej i palisz co moment,
zaczynasz od miękkich a kończysz na twardych
i tak się kończy twój żywot marny.
Nałogi nas niszczą., psują a niemądrzy się nimi popisują.
Bądź wolny, świadomy i czysty
 bo warto żyć i być bez używki.
Przyjacielu, proszę posłuchaj mnie i używkom zawsze mów NIE!

autorzy: Antosia Harhaj, Anna Kwilińska, Martyna Kiszkis, Kornelia Germel, Paula Maciejewska