«

»

Paź 29 2022

Próbne alarmy

20-go i 27-go października w naszej szkole odbyły się próbne alarmy pożarowe, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczestnicy alarmów zgodnie z obowiązującą procedurą opuścili budynki szkolne i udali się na miejsce ewakuacji, którym jest boisko szkolne.

Głównym celem przeprowadzenia próbnych alarmów było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia.