«

»

Paź 06 2022

Inauguracja lekcji prawa

26 września br. w naszej szkole odbyła się inauguracja programu „Propedeutyka prawa w liceach ogólnokształcących województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W inauguracji uczestniczyli uczniowie oraz zaproszeni goście, w tym m.in. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty p. Krzysztof Marek Nowacki.

Pierwszą lekcję w tegorocznej edycji poprowadził koordynator projektu p. dr Marcin Kazimierczuk

Celem programu są spotkania edukacyjne na poziomie szkół ponadpodstawowych i tym samym zapoznanie uczniów klas maturalnych z kierunkiem studiów w obszarze prawa, zawodami prawniczymi, a także z codziennym obcowaniem z prawem.