«

»

Wrz 16 2022

I Powiatowe Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej

W auli naszej szkoły odbyło się I  Powiatowe Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

Partnerami w projekcie był Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Empiria  i Wiedza, Stowarzyszenie na rzecz spółdzielczości i przedsiębiorczości lokalnej ,,WAMA –COOP’’, Spółdzielnia Socjalna ,,Dobra Ekonomia’’ oraz Stowarzyszenie ,,My Młodzi’’. Forum skierowane było do młodzieży klas 2 i 3 szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Bartoszyckiego. Spotkanie otworzył Starosta Bartoszycki- Jan Zbigniew Nadolny.

Katarzyna Basak- Naczelniczka Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii mówiła na temat dotychczasowych działań z młodzieżą, jednocześnie deklarując wsparcie swojego wydziału dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy chcą angażować się w różne projekty i inicjatywy pozaszkolne, a tym samym włączać się w działalność społeczną i obywatelską na rzecz rozwoju Powiatu Bartoszyckiego. – Potraktujcie nas jako swego rodzaju ,,helpdesk’’- pomocną dłoń w waszym rozwoju. Wierzcie we własne możliwości, łamcie strach przed porażką, nie zaniedbujcie swoich talentów i zainteresowań- mówiła Katarzyna Basak.

Młodzież była bardzo zainteresowana tematami aktywizacji młodych w małych miastach; pozyskiwaniem pracy: formalnymi i nieformalnymi sposobami i oczywiście szeroko pojętym tematem wolontariatu, który daje młodzieży odwagę do działania. Agnieszka Kasprzyk- Mączyńska – certyfikowany coach, managerka personalna, a także ekspertka z wieloletnim doświadczeniem  w procesach HR podkreślała jak ważna jest wiedza merytoryczna, ale jak równie ważna w procesie rekrutacji jest działalność społeczna i aktywność obywatelska potencjalnych osób poszukujących pracy.

Artur Ziemacki Prezes Spółdzielni Socjalnej ,,Dobra Ekonomia’’ opowiedział młodzieży o tym jak stawiał swoje pierwsze kroki w biznesie, jakie bariery musiał pokonać, aby w końcu przez pryzmat swoich działań związanych z wypiekiem chleba w Więziennej Piekarni stać się rozpoznawalną marką.

Marek Orlicki- związany z olsztyńskim Stowarzyszeniem ,,WAMA COOP’’ w sposób niezwykle przystępny zaznajomił młodych jak ważną rolę odgrywają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w tworzeniu podmiotów ekonomii Społeczności .

Prezentacje ekspertów miały charakter interaktywny, jednak dopiero warsztaty stolikowe prowadzone przez Annę Bułło- dyrektorkę Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego, Agnieszkę Kasprzyk Mączyńską, Artura Ziemackiego, Marka Orlickiego, Stowarzyszenie ,,My Młodzi’’ (Julia Gadomska i Nikolas Mieczkowski) oraz Katarzynę Basak i Ewę Izdebską wywołały burze mózgów młodych ludzi, pokazały ich niespożyte pokłady energii i niewiarygodny potencjał. Prezentacje młodzieży (potencjalnych liderów ze wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego), będące podsumowaniem ,,warsztatowych stolików’’ na temat pracy w korporacji, marzeniach o szeroko pojętym sukcesie, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, życiowych celach i oczekiwaniach  są tylko potwierdzeniem jak zdolna jest nasza młodzież, kreatywna, wspaniała i jak wiele my dorośli- możemy od nich czerpać.

Wisienką na torcie były warsztaty chlebowe poprowadzone przez Artura „Chlebka” Ziemackiego w Więziennej Piekarni. Tego dnia Areszt Śledczy pachniał nie tylko świeżym chlebem, ale nade wszystko tętnił gwarem młodych ludzi, którzy wiedzą czego chcą od życia.