«

»

Wrz 08 2022

Wyprawka szkolna

Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wnioski na wyprawkę szkoloną można składać u pedagoga szkolnego:
Poniedziałek – 11.00 – 15.00
Wtorek – 8.00 – 13.00
Środa – 9.00 – 13.00
Czwartek – 10.00 – 15.00
Piątek – 8.00 – 12.00

Agnieszka Wróblewska – pedagog szkolny