«

»

Wrz 07 2022

Informacja

Informujemy, że od dnia: 07.09.2022 r. zdający, którzy zdali egzamin zawodowy przeprowadzony w czerwcu i lipcu 2022 r. mogą odebrać w sekretariacie szkoły świadectwa, certyfikaty i dyplomy.