«

»

Wrz 02 2022

Spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy tuż, tuż…

W dniach 15-18 sierpnia 2022 roku odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, którego realizacja będzie miała miejsce we wrześniu bieżącego roku. Opiekunowie wymiany spotkali się w Białymstoku. Wzięli w niej udział ze strony ukraińskiej: pani Irena Dmytrenko i pani Marina Kondratiuk, natomiast ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: p. Danuta Groth, p. Grażyna Karczewska oraz koordynator wymiany – p. Mirosław Sawicki.

Podstawowym celem wizyty było uszczegółowienie harmonogramu wymiany, ustalenie ewentualnych zmian w projekcie, wypływających z czynników zewnętrznych i przyjęcie najciekawszych, najtrafniejszych rozwiązań, podział prac między grupami młodzieży polskiej i ukraińskiej w fazie przygotowań do realizacji projektu, dopracowanie możliwości i sposobów upowszechniania rezultatów projektu.

Oprócz ściśle projektowych zadań, uczestnicy wizyty przygotowawczej mieli możliwość zwiedzenia urokliwych zakątków Podlasia. Był to oczywiście piękny, zielony Białystok ze swoją wizytówką – Pałacem Branickich, określanym też Polskim Wersalem, naturalne piękno Białowieży i otaczającej ją Puszczy Białowieskiej oraz serce prawosławia w Polsce – Święta Góra Grabarka.

Organizatorzy P-UWM