«

»

Mar 28 2022

Mamy finalistów etapu centralnego olimpiady

Sześcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Szkołę reprezentowali:  Wiktoria Matyjaszek (kl. II LOB), Zuzanna Rafalska (kl. II LOB), Wiktoria Żylińska (kl. II LOB), Dawid Bielicki (kl. III LOBg), Igor Ostapkiewicz (kl. II LOB), Aleksander Surma (kl. II LOB).

Etap ogólnopolski olimpiady odbył się 25 marca w Komitecie Okręgowym, którym był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Ze względu na obowiązujący jeszcze reżim sanitarny miał on formę zdalną. Laureaci etapu wojewódzkiego olimpiady o tej samej godzinie w całej Polsce w swoich Komitetach Okręgowych przy komputerach rozwiązywali test, przygotowany przez Komitet Główny z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Olimpiady była popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, co w obecnej sytuacji w Europie spowodowanej wojną na Ukrainie  jest bardzo ważne.

Głównym organizatorem olimpiady był Uniwersytet Warszawski we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju, a także Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce. Patronat honorowy nad olimpiadą objęło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz  Instytut Nauk o Polityce. Uczniów przygotowywał p. Jarosław Puszko.

Gratulujemy:)