«

»

Mar 10 2022

Szkolny konkurs na plakat antywojenny

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu.
 Cele konkursu:
– Kształtowanie postaw antywojennych wśród młodzieży, 
– Uwrażliwienie na krzywdy drugiego człowieka spowodowane wojną.

Warunki uczestnictwa:
1) Pracę konkursową stanowi plakat o treści antywojennej.
2) Format A1, technika dowolna.
3) Termin i miejsce złożenia pracy: 31.03.2022 r., pokój pedagoga szkolnego 208A.

Spośród zaprezentowanych prac, jury wyłoni zdobywcę I, II i III miejsca.

Oceniana będzie:

– wartość merytoryczna i walory edukacyjne plakatu,

– inwencja twórcza, wrażenia estetyczne (atrakcyjność, oryginalność),

– powiązanie pracy z tematyką konkursu.

Komisja zastrzega sobie prawo do przyjęcia dodatkowych kryteriów w szczególnych sytuacjach. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Złożenie plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na nieodpłatne publikowanie pracy oraz podanie nazwiska autora na szkolnej stronie internetowej.

Wyraź swoje emocje!