«

»

Lut 26 2022

My z Wami

My, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy ZSP nr 2 wyrażamy naszą głęboką solidarność z narodem ukraińskim i stanowczo potępiamy rosyjski akt agresji.