«

»

Sty 22 2022

Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego – Młodzi pasjonaci

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego, zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizowanego przez Uniwersytet SWPS.

Co jest kluczowe dla poprawy jakości życia w twoim mieście?

Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje i wygląda ich najbliższe otoczenie, zapraszamy do odpowiedzi na to pytanie i udziału w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego. 

Konkurs jest realizowany w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych w ramach systemu ONZ. Ma on być zachętą do upowszechnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju i Nowej Agendy Miejskiej ONZ oraz zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie polityk miejskich.

Nabór prac konkursowych w kategorii Młodzi pasjonaci rozpoczął się 15 grudnia 2021 r. i potrwa do 31 marca 2022 r. 

Praca konkursowa:

Aby wziąć udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego – Młodzi pasjonaci, należy przygotować pracę odpowiadającą na pytanie: „Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?”. Forma pracy jest dowolna – stawiamy na kreatywność. Może to być film, nagrany lub spisany reportaż, plakat, makieta, podcast lub strona www. 

Praca musi proponować rozwiązanie konkretnego problemu lub zagadnienia należącego do jednego z trzech wymienionych niżej obszarów tematycznych:

1.Miasto dostępne – bez barier, dla wszystkich bez wyjątku. Miasto, którego rozwiązania zapewniają swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwości swobodnego i pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym dla wszystkich ludzi, w tym dla osób o szczególnych potrzebach.

2.Miasto zielonej transformacji – dbające o środowisko, m.in. w zakresie efektywnej energetyki oraz zapewnienia transportu niezmotoryzowanego i publicznego, nasycone terenami zielonymi, dążące do neutralności klimatycznej oraz wykorzystujące rozwiązania oparte na zasobach przyrody

3.Miasto odporne na kryzysy – zdolne do szybkiego radzenia sobie z kryzysami pod kątem wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, klimatycznych i środowiskowych; miasto posiadające zasoby/umiejętności do szybkiej regeneracji.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

– które mają ukończone 15 lat, ale nie skończyły 23. roku życia,

– mieszkają na terenie Polski,

– są odpowiedzialne i aktywne społecznie,

– lubią wyzwania i nie chcę, żeby inni decydowali za nich,

– interesują się ekologią,

– chcą, żeby nic nie mogło powstrzymać rozwoju ich miast.

Pracę konkursową można przygotować samodzielnie lub w zespole liczącym od dwóch do pięciu osób. 

Wszystkie kryteria formalne i merytoryczne są dostępne w regulaminie konkursu.

Dlaczego warto?

Możemy świadomie kształtować rzeczywistość wokół nas – róbmy to z myślą, że miasto powinno być dla wszystkich. Liczy się każdy pomysł – razem mamy ogromną moc!

Dla laureatów i laureatek przyznane zostaną po trzy nagrody finansowe (za 1., 2. i 3. miejsce) w każdym z trzech obszarów tematycznych:

nagroda za 1. miejsce – 2000 zł,

nagroda za 2. miejsce – 1500 zł,

nagroda za 3. miejsce – 1000 zł.

Wysokość przyznanej nagrody jest stała i nie zależy od liczby osób w zespole. Podane kwoty są kwotami netto.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu – dostępne są na stronie >>>

https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/31715-konkurs-urban-in-miasto-dla-kazdego

Kontakt do organizatorów:

e-mail: urban_in@swps.edu.pl

telefon: +48 695 291 434

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji – Agnieszka Wróblewska pedagog szkolny.