«

»

Lis 22 2021

Wyniki Szkolnego Konkursu na najlepszy plakat pod hasłem „NIE KARMIĆ TROLLA!”

Konkurs skierowany był do wszystkich klas ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach.
Celem konkursu było:
– przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów, 
– kształtowanie nawyków w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu,
– motywowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów, pasji, zainteresowań.

Spośród zaprezentowanych prac jury w składzie:

  • p. Jolanta Szczerbińska – przewodnicząca jury
  • p. Iwona Tadorowska – członek jury
  • p. Agnieszka Starzyńska – członek jury
  • p.  Agnieszka Wróblewska – członek jury

Oceniano:
– wartość merytoryczną i walory edukacyjne plakatu,
– inwencję twórczą, wrażenia estetyczne (atrakcyjności, oryginalność),
– powiązanie pracy z tematyką konkursu,

Ze względu na wysoki poziom artystyczny przedstawionych prac konkursowych Komisja przyznała dwa pierwsze i dwa drugie miejsca:

  • I  miejsce klasa I TE/TS  ex aequo z klasą III LOCp
  • II miejsce klasa I LOA  ex aequo z klasą IC BSIs
  • III miejsce klasa III TE/TS  

Wyróżnienie otrzymała klasa II TE/TS.

Nie karm trolla, czyli nie wdawaj się w dyskusje z internetowym.